Meeting Register Page

Meeting banner
Nätverken NDUH - Utbildningsdagar
Två dagars utbildning för förtroendevalda och tjänstepersoner om behovsstyrning i Hälso- och sjukvård.
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Ralph Harlid.